Zamknij
Zmieñ miasto
"); }
Zaczyna³ w kosmicznej bran¿y jako 22-latek. Dzi¶ Polak jednym z najlepszych na ¶wiecie
Zaczyna³ w kosmicznej bran¿y jako 22-latek. Dzi¶ Polak jednym z najlepszych na ¶wiecie
Cykl "M³oda Polska" po¶wiêcony jest Polkom i Polakom, których podziwiamy. Oto nasi bohaterowie
Cykl "M³oda Polska" po¶wiêcony jest Polkom i Polakom, których podziwiamy. Oto nasi bohaterowie

Wtorek, 23 kwietnia

Miło Cię widzieć!

SOLENIZANCI: Adalbert, Wojciech i GerardDZISIAJ OBCHODZIMY: Dzień Koni
W zamachu na Sri Lance straci³ troje dzieci. Kim jest Anders Holch Povlsen?
W zamachu na Sri Lance straci³ troje dzieci. Kim jest Anders Holch Povlsen?
Jaki o nauczycielach z Sosnowca: Ustawili szpaler tak jak Wehrmacht
Jaki o nauczycielach z Sosnowca: Ustawili szpaler tak jak Wehrmacht
Danuta Wa³êsa o problemach z mê¿em: "Mówiê mu: ty jeste¶ PiS, a ja PO"
Danuta Wa³êsa o problemach z mê¿em: "Mówiê mu: ty jeste¶ PiS, a ja PO"
By³y selekcjoner reprezentacji Anglii chce pracowaæ w Legii. Przys³a³ ju¿ zg³oszenie
By³y selekcjoner reprezentacji Anglii chce pracowaæ w Legii. Przys³a³ ju¿ zg³oszenie
Strach w s³u¿bie polskiej polityki. "Najwa¿niejsze lêki s± ju¿ w grze"
Strach w s³u¿bie polskiej polityki. "Najwa¿niejsze lêki s± ju¿ w grze"
Wa¿± siê losy strajku nauczycieli. S³awomir Broniarz: wrzesieñ bêdzie sprawdzianem
Wa¿± siê losy strajku nauczycieli. S³awomir Broniarz: wrzesieñ bêdzie sprawdzianem
Brudziñski potêpi³ zaj¶cia w Pruchniku. Klarenbach: Odwal siê pan od podkarpackiej tradycji
Brudziñski potêpi³ zaj¶cia w Pruchniku. Klarenbach: Odwal siê pan od podkarpackiej tradycji
Rafa³ Wis³ocki o Sharksach: Nie wiemy z kim rozmawiaæ. Nie chcemy wojny
Rafa³ Wis³ocki o Sharksach: Nie wiemy z kim rozmawiaæ. Nie chcemy wojny
Gdyby nie anonim, tej sprawy by nie by³o. Pose³ PiS kupi³ prawo jazdy za 1,5 tys. z³
Gdyby nie anonim, tej sprawy by nie by³o. Pose³ PiS kupi³ prawo jazdy za 1,5 tys. z³
Ksi±¿ê Louis obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji rodzice opublikowali jego nowe zdjêcia
Ksi±¿ê Louis obchodzi pierwsze urodziny. Z tej okazji rodzice opublikowali jego nowe zdjêcia
Czy SUV-y wypr± sportowe samochody? Nie, je¶li bêdzie wiêcej takich aut jak to
Czy SUV-y wypr± sportowe samochody? Nie, je¶li bêdzie wiêcej takich aut jak to
12 pytañ o 12 miesiêcy, a wasza ¶rednia to 7/12. Zdobêdziesz wiêcej punktów?
12 pytañ o 12 miesiêcy, a wasza ¶rednia to 7/12. Zdobêdziesz wiêcej punktów?

Przygotuj siê na majówkê

Wygoda i luz na majówkê. Bestsellery od polskiej marki NAOKO
Wygoda i luz na majówkê. Bestsellery od polskiej marki NAOKO
Lubisz sma¿one potrawy, ale chcesz siê zdrowo od¿ywiaæ? Postaw na patelniê grillow±
Lubisz sma¿one potrawy, ale chcesz siê zdrowo od¿ywiaæ? Postaw na patelniê grillow±
Zadbaj o skórê na majówkê z naturalnymi kosmetykami marki MOKOSH
Zadbaj o skórê na majówkê z naturalnymi kosmetykami marki MOKOSH
Koniec z plastikiem! S³omki z papieru podbijaj± rynek. Nic dziwnego, te wzory s± cudowne!
Koniec z plastikiem! S³omki z papieru podbijaj± rynek. Nic dziwnego, te wzory s± cudowne!
"); }

Wiadomości

Protest przed katedr± Notre Dame we Francji. 'My te¿ potrzebujemy dachu'
Protest przed katedr± Notre Dame we Francji. "My te¿ potrzebujemy dachu"
'S±d nad Judaszem' w Pruchniku. Burmistrz: Odczytujê to jako prowokacjê
"S±d nad Judaszem" w Pruchniku. Burmistrz: Odczytujê to jako prowokacjê
Komorowski o s±dzie nad Judaszem: Rzeczywi¶cie taki jest obyczaj z przesz³o¶ci
Komorowski o s±dzie nad Judaszem: Rzeczywi¶cie taki jest obyczaj z przesz³o¶ci

POLECAMY

Bicie Judasza w Pruchniku: ludobójstwo zaczyna siê od takich obrzêdów
Bicie Judasza w Pruchniku: ludobójstwo zaczyna siê od takich obrzêdów
Cypr. Zatrzymano 'pierwszego seryjnego mordercê w historii wyspy'
Cypr. Zatrzymano "pierwszego seryjnego mordercê w historii wyspy"
Strajk pracowników socjalnych. Wyp³aty 500 plus mog± byæ zablokowane
Strajk pracowników socjalnych. Wyp³aty 500 plus mog± byæ zablokowane
Co naprawdê dzieje siê w Libii
Co naprawdê dzieje siê w Libii
Kto stoi za zamachami na Sri Lance? Prawdopodobnie lokalna grupa wspierana zzewn±trz
Kto stoi za zamachami na Sri Lance? Prawdopodobnie lokalna grupa wspierana zzewn±trz
"); }

Sport

To by³a najwiêksza obawa przed powrotem Roberta Kubicy do F1. Polak o swoich mo¿liwo¶ciach
To by³a najwiêksza obawa przed powrotem Roberta Kubicy do F1. Polak o swoich mo¿liwo¶ciach
Wielkie zamieszanie wokó³ transferowej bomby Realu Madryt
Wielkie zamieszanie wokó³ transferowej bomby Realu Madryt
Szaranowicz ze ³zami w oczach t³umaczy³ decyzjê o zakoñczeniu kariery
Szaranowicz ze ³zami w oczach t³umaczy³ decyzjê o zakoñczeniu kariery
Nowe fakty ws. Jaros³awa Bieniuka. Oskar¿aj±ca go kobieta wysz³a z propozycj± ugody
Nowe fakty ws. Jaros³awa Bieniuka. Oskar¿aj±ca go kobieta wysz³a z propozycj± ugody
Nie ¿yje zawodnik UFC. Zosta³ zamordowany przez kierowcê Ubera
Nie ¿yje zawodnik UFC. Zosta³ zamordowany przez kierowcê Ubera
¯uk robi furorê w Barcelonie! Kapitalny gol strzelony Realowi Madryt [WIDEO]
¯uk robi furorê w Barcelonie! Kapitalny gol strzelony Realowi Madryt [WIDEO]
Wszed³ na boisko i ca³y czas sta³ przy linii bocznej. Wyj±tkowe sceny podczas meczu
Wszed³ na boisko i ca³y czas sta³ przy linii bocznej. Wyj±tkowe sceny podczas meczu
Najtañszy Nissan jeszcze tañszy. Mamy nowy cennik Micry
Najtañszy Nissan jeszcze tañszy. Mamy nowy cennik Micry
Hyundai grozi Volkswagenowi ? bitwa popularnych kompaktów
Hyundai grozi Volkswagenowi ? bitwa popularnych kompaktów
Trzy oblicza MINI ? Hatch, Clubman i Countryman za kilkaset z³otych miesiêcznie. Prze¶wietlamy ofertê
Trzy oblicza MINI ? Hatch, Clubman i Countryman za kilkaset z³otych miesiêcznie. Prze¶wietlamy ofertê
Skoda Scala - co ma w standardzie, a za co trzeba dop³aciæ?
Skoda Scala - co ma w standardzie, a za co trzeba dop³aciæ?
"); }

Biznes i technologie

Trzynasta emerytura równie¿ dla tysiêcy cudzoziemców. Nie musz± nawet mieszkaæ w Polsce
Trzynasta emerytura równie¿ dla tysiêcy cudzoziemców. Nie musz± nawet mieszkaæ w Polsce
ZUS: Dzi¶ ostatni dzieñ na z³o¿enie wniosku dla kobiet z rocznika 1953
ZUS: Dzi¶ ostatni dzieñ na z³o¿enie wniosku dla kobiet z rocznika 1953
Na Ziemiê spad³ meteoroid spoza Uk³adu S³onecznego
Na Ziemiê spad³ meteoroid spoza Uk³adu S³onecznego
Donald Trump uderza w Iran i jego ropê. Eksport ma spa¶æ do zera
Donald Trump uderza w Iran i jego ropê. Eksport ma spa¶æ do zera
Ten koreañski kompakt zawojowa³ rynek! Prze¶wietlamy ofertê Hyundaia i30
Ten koreañski kompakt zawojowa³ rynek! Prze¶wietlamy ofertê Hyundaia i30
Trampki Converse na wiosnê: modele, które warto kupiæ w tym sezonie. Polecamy!
Trampki Converse na wiosnê: modele, które warto kupiæ w tym sezonie. Polecamy!
Mamy najwy¿szy od 10 lat odsetek Polaków, którzy 'przejadaj±' oszczêdno¶ci
Mamy najwy¿szy od 10 lat odsetek Polaków, którzy "przejadaj±" oszczêdno¶ci

WALUTY I GIEŁDA

Waluty
  • USD
  • 3.81
  • 0.14%
  • EUR
  • 4.29
  • 0.05%
  • CHF
  • 3.75
  • -0.10%
  • GBP
  • 4.95
  • 0.22%
Indeksy
 • WIG -0.13%
 • WIG20 -0.04%

Wyborcza

Policjanci mówili, ¿e podczas interwencji wyczerpa³y siê im baterie w kamerkach. K³amali
Policjanci mówili, ¿e podczas interwencji wyczerpa³y siê im baterie w kamerkach. K³amali
Jaros³aw Bieniuk mia³ daæ 400 tys. z³ kobiecie oskar¿aj±cej go o zgwa³cenie?
Jaros³aw Bieniuk mia³ daæ 400 tys. z³ kobiecie oskar¿aj±cej go o zgwa³cenie?
Car boi siê ma³ej Rybki. By³a kochanka oligarchów trzyma Rosjê za jaja
Car boi siê ma³ej Rybki. By³a kochanka oligarchów trzyma Rosjê za jaja
Gostynin gorszy ni¿ wiêzienie. "Sytuacja wydaje siê dramatyczna"
Gostynin gorszy ni¿ wiêzienie. "Sytuacja wydaje siê dramatyczna"
"Zemsta by³aby czym¶ najgorszym. Wróg, nawet z PiS, te¿ musi z czego¶ ¿yæ"
"Zemsta by³aby czym¶ najgorszym. Wróg, nawet z PiS, te¿ musi z czego¶ ¿yæ"

Wiadomo¶ci lokalne

Zmieñ
Wyburzaj± kamienicê przy Grzybowskiej. Przechodzi³ przez ni± mur getta. "Tyle w temacie troski PiS o zabytki"
Wyburzaj± kamienicê przy Grzybowskiej. Przechodzi³ przez ni± mur getta. "Tyle w temacie troski PiS o zabytki"
"Trumna" z zawarto¶ci± ko³o przystanku w Rembertowie. Policja ustala, co siê sta³o
"Trumna" z zawarto¶ci± ko³o przystanku w Rembertowie. Policja ustala, co siê sta³o
Matka wesz³a do autobusu z 3 dzieci i wózkiem. "Zgasi³ silnik i powiedzia³, ¿e dalej nie jedzie" [LIST]
Matka wesz³a do autobusu z 3 dzieci i wózkiem. "Zgasi³ silnik i powiedzia³, ¿e dalej nie jedzie" [LIST]
Grób Pañski jak spalona katedra Notre Dame. "Po¿ar wzywa nas do pobudki"
Grób Pañski jak spalona katedra Notre Dame. "Po¿ar wzywa nas do pobudki"
Tatry. Raca na torcie uruchomi³a alarm w schronisku nad Morskim Okiem
Tatry. Raca na torcie uruchomi³a alarm w schronisku nad Morskim Okiem
"); }

Styl ¯ycia

Mówienie "smacznego" to spora gafa, ale co mówiæ w zamian? Ekspertka wyja¶nia
Mówienie "smacznego" to spora gafa, ale co mówiæ w zamian? Ekspertka wyja¶nia
W Danii powsta³a wyj±tkowa atrakcja. Na turystów czeka niezwyk³y podniebny spacer
W Danii powsta³a wyj±tkowa atrakcja. Na turystów czeka niezwyk³y podniebny spacer
26 pozycji siedz±cych, pó³siedz±cych, mieszanych i ekscytuj±cy bonus na fina³
26 pozycji siedz±cych, pó³siedz±cych, mieszanych i ekscytuj±cy bonus na fina³
Pozb±d¼ siê t³uszczu podczas ogl±dania serialu. Proste æwiczenia do robienia przed TV
Pozb±d¼ siê t³uszczu podczas ogl±dania serialu. Proste æwiczenia do robienia przed TV
Kobiety z gêstszymi piersiami powinny wykonywaæ dodatkowe badania. Przez ryzyko raka
Kobiety z gêstszymi piersiami powinny wykonywaæ dodatkowe badania. Przez ryzyko raka
Oli rozwi±zano umowê z dniem porodu. Tomek wyszkoli³ nowego pracownika i zosta³ zwolniony
Oli rozwi±zano umowê z dniem porodu. Tomek wyszkoli³ nowego pracownika i zosta³ zwolniony
Dobre nie znaczy drogie. Przegl±d odkurzaczy za mniej ni¿ 400 z³. Te modele polecamy
Dobre nie znaczy drogie. Przegl±d odkurzaczy za mniej ni¿ 400 z³. Te modele polecamy
Wybierasz siê na parapetówkê? Mamy ¶wietne pomys³y na prezent w dobrej cenie
Wybierasz siê na parapetówkê? Mamy ¶wietne pomys³y na prezent w dobrej cenie
Ksi±¿ki do nauki czytania - wybrali¶my kilka najciekawszych tytu³ów dla dzieci
Ksi±¿ki do nauki czytania - wybrali¶my kilka najciekawszych tytu³ów dla dzieci
Marta ¯muda-Trzebiatowska w stylowej sukience od polskiej projektantki za mniej ni¿ 200 z³!
Marta ¯muda-Trzebiatowska w stylowej sukience od polskiej projektantki za mniej ni¿ 200 z³!

Cztery K±ty

Stylowe i wygodne sofy 2- i 3-osobowe: wybieramy najciekawsze modele
Stylowe i wygodne sofy 2- i 3-osobowe: wybieramy najciekawsze modele
Hamak brazylijski to hit sezonu! £adne i wytrzyma³e modele w najlepszych cenach
Hamak brazylijski to hit sezonu! £adne i wytrzyma³e modele w najlepszych cenach
Naj³adniejsze donice ogrodowe z polskich sklepów. Drewniane s± hitem
Naj³adniejsze donice ogrodowe z polskich sklepów. Drewniane s± hitem
Oto najmodniejsze dodatki do wnêtrz za mniej ni¿ 200 z³. Stoliki, lampy i dywany
Oto najmodniejsze dodatki do wnêtrz za mniej ni¿ 200 z³. Stoliki, lampy i dywany

Moda damska

Polki pokocha³y markê Risk Made in Warsaw. Za co? Sukienka Vesper robi taliê osy
Polki pokocha³y markê Risk Made in Warsaw. Za co? Sukienka Vesper robi taliê osy
Modne spódnice na nowy sezon: modele z wysokim stanem sprzyjaj± sylwetce
Modne spódnice na nowy sezon: modele z wysokim stanem sprzyjaj± sylwetce
Kowbojki na wiosnê - wiemy, gdzie niedrogo kupiæ modne buty do zwiewnych sukienek
Kowbojki na wiosnê - wiemy, gdzie niedrogo kupiæ modne buty do zwiewnych sukienek
Nowa kolekcja Orsay zachwyca wzorami! Nasz hit - cytryny we w³oskim stylu
Nowa kolekcja Orsay zachwyca wzorami! Nasz hit - cytryny we w³oskim stylu

Polecamy

Nawigacje samochodowe - zobacz wyniki Polskiego Instytutu Badañ Jako¶ci
Nawigacje samochodowe - zobacz wyniki Polskiego Instytutu Badañ Jako¶ci
Tenisówki mêskie znanych marek - wybrali¶my najciekawsze propozycje
Tenisówki mêskie znanych marek - wybrali¶my najciekawsze propozycje
Manicure i pedicure jak z salonu. Zobacz urz±dzenia, dziêki którym zrobisz go w domu
Manicure i pedicure jak z salonu. Zobacz urz±dzenia, dziêki którym zrobisz go w domu
To czym otwierasz wino ma znaczenie. Przygotowali¶my przegl±d korkoci±gów
To czym otwierasz wino ma znaczenie. Przygotowali¶my przegl±d korkoci±gów

Plotek

Jennifer Lopez ma taliê osy. Obcis³e leginsy podkre¶li³y jej umiê¶nione nogi, ale spójrzcie tylko na ten brzuch. Boski!
Jennifer Lopez ma taliê osy. Obcis³e leginsy podkre¶li³y jej umiê¶nione nogi, ale spójrzcie tylko na ten brzuch. Boski!
Pamiêtacie Fado z ''Tylko mnie kochaj''? Maciej Zako¶cielny apeluje o pomoc
Pamiêtacie Fado z "Tylko mnie kochaj"? Maciej Zako¶cielny apeluje o pomoc
Pazurowie pokazali, jak mieszkaj±. Najwiêksze wra¿enie robi salon
Pazurowie pokazali, jak mieszkaj±. Najwiêksze wra¿enie robi salon
''Big Brother''. Widzowie za¿enowani zachowaniem Oleha
"Big Brother". Widzowie za¿enowani zachowaniem Oleha
Córka Siwiec to ma³a modelka. Stylizacja Mii roz³o¿y³a nas na ³opatki
Córka Siwiec to ma³a modelka. Stylizacja Mii roz³o¿y³a nas na ³opatki
Irina Shayk z³o¿y³a ¿yczenia urodzinowe siostrze. Podobieñstwo jest uderzaj±ce. Obie s± piêkne
Irina Shayk z³o¿y³a ¿yczenia urodzinowe siostrze. Podobieñstwo jest uderzaj±ce. Obie s± piêkne
¯muda-Trzebiatowska w sukience polskiej projektantki. Kupisz j± za mniej ni¿ 200 z³!
¯muda-Trzebiatowska w sukience polskiej projektantki. Kupisz j± za mniej ni¿ 200 z³!
Wygodne buty na wiosnê: Ko¿uchowska stawia na bia³e sneakersy! U nas znajdziesz podobne. Wybieramy te¿ modne botki
Wygodne buty na wiosnê: Ko¿uchowska stawia na bia³e sneakersy! U nas znajdziesz podobne. Wybieramy te¿ modne botki
Plisowane spódnice s± eleganckie i bardzo modne. Uwielbia je sama Kinga Rusin. Wybra³y¶my 18 piêknych modeli na wiosnê
Plisowane spódnice s± eleganckie i bardzo modne. Uwielbia je sama Kinga Rusin. Wybra³y¶my 18 piêknych modeli na wiosnê
Rozenek i Siwiec pokocha³y tê sukienkê. Kosztuje ponad 300 z³, ale u nas podobne i tañsze modele. Mega seksowne!
Rozenek i Siwiec pokocha³y tê sukienkê. Kosztuje ponad 300 z³, ale u nas podobne i tañsze modele. Mega seksowne!

Kultura

''Gra o tron''. Najbardziej efektowny odcinek w historii? Jest zwiastun
"Gra o tron". Najbardziej efektowny odcinek w historii? Jest zwiastun
''Gra o tron''. Ostatnie minuty przed wielk± bitw± - s± zdjêcia z 2. odcinka
"Gra o tron". Ostatnie minuty przed wielk± bitw± - s± zdjêcia z 2. odcinka
Jak siê dostaje rolê u Tarantino? Coraz wiêcej polskich aktorów gra w Hollywood
Jak siê dostaje rolê u Tarantino? Coraz wiêcej polskich aktorów gra w Hollywood

Moto

Omijaj je szerokim ³ukiem. Oto najbardziej nieudane silniki - awaryjne i drogie w naprawie
Omijaj je szerokim ³ukiem. Oto najbardziej nieudane silniki - awaryjne i drogie w naprawie
Skoda pokazuje zupe³nie nowego SUV-a. Bêdzie inspirowany autami typu coupe
Skoda pokazuje zupe³nie nowego SUV-a. Bêdzie inspirowany autami typu coupe
Kupujemy u¿ywane. Ile trzeba zap³aciæ za luksusowego SUV-a? Wybrali¶my do 50 tys. z³
Kupujemy u¿ywane. Ile trzeba zap³aciæ za luksusowego SUV-a? Wybrali¶my do 50 tys. z³
Kto zarabia, a kto traci na produkcji samochodów? Czyli jak radz± sobie najwiêksze marki
Kto zarabia, a kto traci na produkcji samochodów? Czyli jak radz± sobie najwiêksze marki
Sprawdzamy, dlaczego Kia Stinger jest a¿ tak chwalona. Test wersji V6
Sprawdzamy, dlaczego Kia Stinger jest a¿ tak chwalona. Test wersji V6

Buzz

12 pytañ o 12 miesiêcy, a wasza ¶rednia to 7/12. Zdobêdziesz wiêcej punktów?
12 pytañ o 12 miesiêcy, a wasza ¶rednia to 7/12. Zdobêdziesz wiêcej punktów?
Wiesz, które pañstwo zaznaczyli¶my na mapie? Wstyd mieæ mniej ni¿ 9/12
Wiesz, które pañstwo zaznaczyli¶my na mapie? Wstyd mieæ mniej ni¿ 9/12
Nie bój siê koloru, czyli wiosenne sukienki dla pañ po piêædziesi±tce
Nie bój siê koloru, czyli wiosenne sukienki dla pañ po piêædziesi±tce
Historia i geografia Polski. Tylko osoby, które pamiêtaj± PRL, mog± liczyæ na 18/18
Historia i geografia Polski. Tylko osoby, które pamiêtaj± PRL, mog± liczyæ na 18/18
CCCXXXIV Copi±tkowy quiz wiedzy
CCCXXXIV Copi±tkowy quiz wiedzy
Znasz znaczenia tych popularnych przys³ów? Sprawd¼, czy u¿ywasz ich prawid³owo
Znasz znaczenia tych popularnych przys³ów? Sprawd¼, czy u¿ywasz ich prawid³owo
Zgadniesz, w którym miesi±cu zrobiono to zdjêcie? Quiz na spostrzegawczo¶æ
Zgadniesz, w którym miesi±cu zrobiono to zdjêcie? Quiz na spostrzegawczo¶æ
My¶lisz, ¿e znasz siê na kotach? Ten ekstremalny quiz poka¿e ci, ile tak naprawdê wiesz
My¶lisz, ¿e znasz siê na kotach? Ten ekstremalny quiz poka¿e ci, ile tak naprawdê wiesz

Nie przegap

Najtañszy Nissan jeszcze tañszy. Mamy nowy cennik Micry
Najtañszy Nissan jeszcze tañszy. Mamy nowy cennik Micry
Jezus we krwi ofiar zamachów na Sri Lance.
Jezus we krwi ofiar zamachów na Sri Lance. "Na ¶cianach resztki cia³"
Fina³
Fina³ "Dance, dance, dance" w ogniu krytyki. Widzowie nie uwierzyli w nagranie "na ¿ywo"
S±d nad Judaszem w Pruchniku.
S±d nad Judaszem w Pruchniku. " Plama na dobrym imieniu Polski"
Praca na Antarktydzie - nowa wyprawa niemal gotowa. Rekordowo du¿o zg³oszeñ
Praca na Antarktydzie - nowa wyprawa niemal gotowa. Rekordowo du¿o zg³oszeñ
Real ruszy po kolejn± gwiazdê Premier League? Chce wykorzystaæ konflikt z trenerem
Real ruszy po kolejn± gwiazdê Premier League? Chce wykorzystaæ konflikt z trenerem
''Dla faraonek jeste¶my najwiêkszym szczê¶ciem, jakie im siê przydarzy³o. My i ogrzewane bloki''
"Dla faraonek jeste¶my najwiêkszym szczê¶ciem, jakie im siê przydarzy³o. My i ogrzewane bloki"