Zamknij
Zmieñ miasto
Ma zaledwie 26 lat i ju¿ zrobi³ doktorat. Zespó³, w którym pracuje, dysponuje najwiêksz± kolekcj± ludzkich serc
Ma zaledwie 26 lat i ju¿ zrobi³ doktorat. Zespó³, w którym pracuje, dysponuje najwiêksz± kolekcj± ludzkich serc
Cykl "M³oda Polska" po¶wiêcony jest Polkom i Polakom, których podziwiamy. Oto nasi bohaterowie
Cykl "M³oda Polska" po¶wiêcony jest Polkom i Polakom, których podziwiamy. Oto nasi bohaterowie

Wtorek, 16 lipca

Miło Cię widzieć!

SOLENIZANCI: Benedykt, Faust i Stefan
Ursula von der Leyen now± szefow± Komisji Europejskiej. Zdecydowa³o dziewiêæ g³osów. PiS j± popar³
Ursula von der Leyen now± szefow± Komisji Europejskiej. Zdecydowa³o dziewiêæ g³osów. PiS j± popar³
Pierwsza kobieta na czele KE. Zna trzy jêzyki, szefowa³a trzem resortom, ma siedmioro dzieci
Pierwsza kobieta na czele KE. Zna trzy jêzyki, szefowa³a trzem resortom, ma siedmioro dzieci
PSL zagra³ z PO va banque. "Wszyscy wiedz±, jaki jest cel Schetyny"
PSL zagra³ z PO va banque. "Wszyscy wiedz±, jaki jest cel Schetyny"
Dostan± miliard dolarów i marihuanê za dwa mecze wiêcej. I nie chc± siê zgodziæ
Dostan± miliard dolarów i marihuanê za dwa mecze wiêcej. I nie chc± siê zgodziæ
Sêdziowie KRS spotkali siê w Kancelarii Prezydenta. Po co? "Co to pana obchodzi?"
Sêdziowie KRS spotkali siê w Kancelarii Prezydenta. Po co? "Co to pana obchodzi?"
Mama Iwony Wieczorek: Na pierwszy rzut oka tej g³owy nie dostrzegam
Mama Iwony Wieczorek: Na pierwszy rzut oka tej g³owy nie dostrzegam
Stanêli za oskar¿onym o pedofiliê. Proboszcz nie wytrzyma³ i odszed³
Stanêli za oskar¿onym o pedofiliê. Proboszcz nie wytrzyma³ i odszed³
Becker wyprzedaje trofea. Wielki upadek legendy sportu. Bankrut ¶cigany przez prawo
Becker wyprzedaje trofea. Wielki upadek legendy sportu. Bankrut ¶cigany przez prawo
Revolut za darmo dla ka¿dego. Tak aplikacja ¶wiêtuje pó³ miliona u¿ytkowników w Polsce
Revolut za darmo dla ka¿dego. Tak aplikacja ¶wiêtuje pó³ miliona u¿ytkowników w Polsce
Z magazynów Bumaru ginê³y czê¶ci do czo³gów. "Po¿egnaj siê z rodzin±"
Z magazynów Bumaru ginê³y czê¶ci do czo³gów. "Po¿egnaj siê z rodzin±"
Micha³ Szpak za¶piewa³ w ko¶ciele. Jego "Ave Maria" zapiera dech w piersiach
Micha³ Szpak za¶piewa³ w ko¶ciele. Jego "Ave Maria" zapiera dech w piersiach
Wzorowe panie domu maj± 13/13. Reszta? Mo¿e pomarzyæ. Pytamy o kuchenne miary i wagi
Wzorowe panie domu maj± 13/13. Reszta? Mo¿e pomarzyæ. Pytamy o kuchenne miary i wagi

Gor±ce trendy

Skoda zmienia gamê modelow±. W³a¶nie te modele warto teraz kupiæ
Skoda zmienia gamê modelow±. W³a¶nie te modele warto teraz kupiæ
SUV-y Mitsubishi s± teraz znacznie tañsze. Mamy nowe cenniki 3 topowych modeli
SUV-y Mitsubishi s± teraz znacznie tañsze. Mamy nowe cenniki 3 topowych modeli
Wybieramy 7 hitów letnich wyprzeda¿y! Wszystkie kupisz za mniej ni¿ 40 z³otych!
Wybieramy 7 hitów letnich wyprzeda¿y! Wszystkie kupisz za mniej ni¿ 40 z³otych!
Sukienki w odcieniu nude na co dzieñ. Najlepsze modele ze znanych sieciówek
Sukienki w odcieniu nude na co dzieñ. Najlepsze modele ze znanych sieciówek

Wiadomości

Patryk Vega: Misiewicz wypuszczony przez czo³owych polityków, ¿eby zablokowaæ film 'Polityka'
Patryk Vega: Misiewicz wypuszczony przez czo³owych polityków, ¿eby zablokowaæ film "Polityka"
List otwarty Mazurka do Holeckiej. 'Na Boga, jak wam nie wstyd'
List otwarty Mazurka do Holeckiej. "Na Boga, jak wam nie wstyd"
Nieoficjalnie: Beata Szyd³o zrezygnowa³a. Nie bêdzie ubiegaæ siê stanowisko
Nieoficjalnie: Beata Szyd³o zrezygnowa³a. Nie bêdzie ubiegaæ siê stanowisko

POLECAMY

"Ju¿ wiadomo, ¿e dla PiS-u to nie bêdzie spacerek". Opozycja wreszcie przejê³a inicjatywê
"Ju¿ wiadomo, ¿e dla PiS-u to nie bêdzie spacerek". Opozycja wreszcie przejê³a inicjatywê
Holecka odpowiada Mazurkowi. 'Wiadomo¶ci TVP rozbi³y informacyjny kartel'
Holecka odpowiada Mazurkowi. "Wiadomo¶ci TVP rozbi³y informacyjny kartel"
Patrycja Ma¶lanka zaginê³a w tajemniczych okoliczno¶ciach w Czêstochowie
Patrycja Ma¶lanka zaginê³a w tajemniczych okoliczno¶ciach w Czêstochowie
Nagrody w Kancelarii Sejmu. W sumie prawie 1 mln z³
Nagrody w Kancelarii Sejmu. W sumie prawie 1 mln z³

Sport

Puchar ¦wiata w Zakopanem zagro¿ony? Powróci³ stary spór
Puchar ¦wiata w Zakopanem zagro¿ony? Powróci³ stary spór
Adam Ma³ysz wspiera dawnego rywala ze skoczni, który walczy z nowotworem
Adam Ma³ysz wspiera dawnego rywala ze skoczni, który walczy z nowotworem
Karol K³os poszed³ w ¶lady Bednaruk. Piêkny gest kapitana z fina³ów Ligi Narodów
Karol K³os poszed³ w ¶lady Bednaruk. Piêkny gest kapitana z fina³ów Ligi Narodów
Robert Kubica si±dzie do rozmów o przysz³ym sezonie. Znamy zespó³?
Robert Kubica si±dzie do rozmów o przysz³ym sezonie. Znamy zespó³?
Apoloniusz Tajner o Stefanie Horngacherze: Nawet mi nie ¿al, ¿e odszed³
Apoloniusz Tajner o Stefanie Horngacherze: Nawet mi nie ¿al, ¿e odszed³
W FIFA 20 zabraknie Juventusu! Podpisa³ umowê na wy³±czno¶æ z konkurencj±
W FIFA 20 zabraknie Juventusu! Podpisa³ umowê na wy³±czno¶æ z konkurencj±
¯yciowy sukces Kamila Majchrzaka! Pierwsze takie zwyciêstwo w karierze
¯yciowy sukces Kamila Majchrzaka! Pierwsze takie zwyciêstwo w karierze
Akcesoria do smartfonów - wybrali¶my praktyczne gad¿ety, które warto mieæ
Akcesoria do smartfonów - wybrali¶my praktyczne gad¿ety, które warto mieæ
Zupe³nie nowy model ubezpieczenia, który chroni samochód, kierowcê i nie tylko
Zupe³nie nowy model ubezpieczenia, który chroni samochód, kierowcê i nie tylko
Prze¶wietlamy promocjê koreañskich SUV-ów. Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe na wyprzeda¿y
Prze¶wietlamy promocjê koreañskich SUV-ów. Hyundai Kona, Tucson i Santa Fe na wyprzeda¿y
Znale¼li¶my najtañsz± wersjê Hyundaia Tucson. Co oferuje?
Znale¼li¶my najtañsz± wersjê Hyundaia Tucson. Co oferuje?

Biznes i technologie

'Europejski GPS' nie dzia³a. Wielka awaria wszystkich satelitów Galileo. Jeste¶my skazani na system Pentagonu
"Europejski GPS" nie dzia³a. Wielka awaria wszystkich satelitów Galileo. Jeste¶my skazani na system Pentagonu
Ryanair przemalowuje Boeingi 737 MAX, by klienci mniej siê ich bali
Ryanair przemalowuje Boeingi 737 MAX, by klienci mniej siê ich bali
Austria. Zakaz zjazdu z autostrad w Tyrolu. Kilometrowe korki i oburzenie Niemców
Austria. Zakaz zjazdu z autostrad w Tyrolu. Kilometrowe korki i oburzenie Niemców
Obni¿ka podatków tylko w przysz³ym roku bêdzie kosztowaæ 10 mld z³. MF poda³o prognozy
Obni¿ka podatków tylko w przysz³ym roku bêdzie kosztowaæ 10 mld z³. MF poda³o prognozy
Naogl±da³am siê Ally McBeal, chcia³am byæ jak ona. Wszystko sz³o ¶wietnie, a potem mia³am wypadek
Naogl±da³am siê Ally McBeal, chcia³am byæ jak ona. Wszystko sz³o ¶wietnie, a potem mia³am wypadek
Skoda Superb 4x4 z nowym cennikiem. Ile teraz kosztuje flagowa limuzyna?
Skoda Superb 4x4 z nowym cennikiem. Ile teraz kosztuje flagowa limuzyna?
Jak zmieni³a siê Toyota Corolla? Poprzednia generacja jest teraz tañsza o kilkana¶cie tysiêcy z³otych
Jak zmieni³a siê Toyota Corolla? Poprzednia generacja jest teraz tañsza o kilkana¶cie tysiêcy z³otych

WALUTY I GIEŁDA

Waluty
  • USD
  • 3.80
  • 0.37%
  • EUR
  • 4.26
  • -0.10%
  • CHF
  • 3.84
  • -0.05%
  • GBP
  • 4.72
  • -0.50%
Indeksy
 • WIG -0.26%
 • WIG20 -0.12%

Wyborcza

¦mieræ Ilony Pujanek. Amica zag³usza pikietê i filmuje jej uczestników
¦mieræ Ilony Pujanek. Amica zag³usza pikietê i filmuje jej uczestników
Sk±d druga pora¿ka Szyd³o? Kaczyñski móg³ ¼le zinterpretowaæ rozmowy z wys³annikiem CDU
Sk±d druga pora¿ka Szyd³o? Kaczyñski móg³ ¼le zinterpretowaæ rozmowy z wys³annikiem CDU
Nie wszystko Gold, co siê ¶wieci. Nawet w rêkach Jacka Kurskiego
Nie wszystko Gold, co siê ¶wieci. Nawet w rêkach Jacka Kurskiego
Nadszed³ czas, ¿eby pozwaæ Episkopat
Nadszed³ czas, ¿eby pozwaæ Episkopat
Tysi±ce uczniów bez szkó³, brakuje nauczycieli i klas. W ca³ej Polsce apokalipsa
Tysi±ce uczniów bez szkó³, brakuje nauczycieli i klas. W ca³ej Polsce apokalipsa

Wiadomo¶ci lokalne

Zmieñ
Warszawa ma ju¿ wyniki rekrutacji, s± te¿ zdjêcia "list przegranych". Opinie: "kamieñ z serca", "rze¼nia"
Warszawa ma ju¿ wyniki rekrutacji, s± te¿ zdjêcia "list przegranych". Opinie: "kamieñ z serca", "rze¼nia"
Kontroler mia³ szarpaæ i podduszaæ pasa¿erkê bez biletu. ZTM: On przedstawi³ to inaczej
Kontroler mia³ szarpaæ i podduszaæ pasa¿erkê bez biletu. ZTM: On przedstawi³ to inaczej
Po¿ar auta w alei Wilanowskiej. Samochód firmy kurierskiej stan±³ w p³omieniach
Po¿ar auta w alei Wilanowskiej. Samochód firmy kurierskiej stan±³ w p³omieniach
Widzieli¶my "Solid Gold". Jacek Bromski: Amber Gold by³ tylko lu¼n± inspiracj±
Widzieli¶my "Solid Gold". Jacek Bromski: Amber Gold by³ tylko lu¼n± inspiracj±
10-latek przed s±dem, Ordo Iuris w akcji. Szko³a: Nie chodzi³o o Banderê
10-latek przed s±dem, Ordo Iuris w akcji. Szko³a: Nie chodzi³o o Banderê

Styl ¯ycia

Nie umiem byæ na ¿adnej diecie, na si³owni nie by³am osiem lat. Dietetyczka znalaz³a na mnie sposób
Nie umiem byæ na ¿adnej diecie, na si³owni nie by³am osiem lat. Dietetyczka znalaz³a na mnie sposób
Materace truj± nas, gdy ¶pimy? Zdaniem badaczy uwalniaj± siê z nich toksyczne substancje
Materace truj± nas, gdy ¶pimy? Zdaniem badaczy uwalniaj± siê z nich toksyczne substancje
W Chinach ziemia jak we krwi, a pola uprawne jak mozaiki. Sk±d siê to bierze?
W Chinach ziemia jak we krwi, a pola uprawne jak mozaiki. Sk±d siê to bierze?
Znany youtuber przetestowa³ Be Diet Catering. Jak oceni³ dietê od Ewy Chodakowskiej?
Znany youtuber przetestowa³ Be Diet Catering. Jak oceni³ dietê od Ewy Chodakowskiej?
Biedronka rozdaje darmowe lody. ¯eby je zdobyæ, wystarczy zebraæ naklejki
Biedronka rozdaje darmowe lody. ¯eby je zdobyæ, wystarczy zebraæ naklejki
Bez niej nie mo¿esz oddychaæ, trawiæ, nawet zgi±æ kolana. Skutki niedoboru fatalne
Bez niej nie mo¿esz oddychaæ, trawiæ, nawet zgi±æ kolana. Skutki niedoboru fatalne
Stylowe sukienki na niepogodê. Fasony, które za³o¿ysz w ch³odniejsze dni
Stylowe sukienki na niepogodê. Fasony, które za³o¿ysz w ch³odniejsze dni
Wyprzeda¿ w znanych sieciówkach. Jeansy kupisz teraz za nieca³e 50 z³otych
Wyprzeda¿ w znanych sieciówkach. Jeansy kupisz teraz za nieca³e 50 z³otych
Sukienki z dekoltem na plecach to gor±cy hit tego lata! Zobacz efektowne modele
Sukienki z dekoltem na plecach to gor±cy hit tego lata! Zobacz efektowne modele
Guess, Liu Jo, Tommy Hilfiger - firmowe torebki z wyprzeda¿y. W¶ród nich pojemne modele
Guess, Liu Jo, Tommy Hilfiger - firmowe torebki z wyprzeda¿y. W¶ród nich pojemne modele

Cztery K±ty

Sofa czy naro¿nik? Mamy modele, które kupisz w najlepszych cenach
Sofa czy naro¿nik? Mamy modele, które kupisz w najlepszych cenach
Nie lubisz gotowaæ? Te akcesoria umil± ci przygotowywanie posi³ków
Nie lubisz gotowaæ? Te akcesoria umil± ci przygotowywanie posi³ków
¦wietna jako¶æ i przystêpne ceny. Akcesoria kuchenne od polskiego producenta
¦wietna jako¶æ i przystêpne ceny. Akcesoria kuchenne od polskiego producenta
Jakie ¿aluzje wybraæ? Przegl±d najlepszych modeli w ¶wietnych cenach
Jakie ¿aluzje wybraæ? Przegl±d najlepszych modeli w ¶wietnych cenach

Moda damska

Wyj¶ciowe sukienki Mohito: do pracy, na randkê i na imprezê. Ceny? Mi³o zaskakuj±
Wyj¶ciowe sukienki Mohito: do pracy, na randkê i na imprezê. Ceny? Mi³o zaskakuj±
Wygodne tenisówki Keds: doskona³e na ten sezon! Porz±dne i niedrogie!
Wygodne tenisówki Keds: doskona³e na ten sezon! Porz±dne i niedrogie!
Ponadczasowe ramoneski w piêknych kolorach: na ch³odniejsze dni lata!
Ponadczasowe ramoneski w piêknych kolorach: na ch³odniejsze dni lata!
Guess, Liu Jo, Tommy Hilfiger - torebki z wyprzeda¿y. Niektóre za mniej ni¿ 200 z³!
Guess, Liu Jo, Tommy Hilfiger - torebki z wyprzeda¿y. Niektóre za mniej ni¿ 200 z³!

Polecamy

Costa del Sol, Malediwy oraz Wyspy Zielonego Przyl±dka - prawdziwe raje na ziemi!
Costa del Sol, Malediwy oraz Wyspy Zielonego Przyl±dka - prawdziwe raje na ziemi!
Turcja, Egipt, Zanzibar - piêkne pla¿e i kolorowe miasta. Super oferty!
Turcja, Egipt, Zanzibar - piêkne pla¿e i kolorowe miasta. Super oferty!
Wypoczynek nad turkusow± wod± - super oferty do Cypru, Tunezji i na wyspê Kos!
Wypoczynek nad turkusow± wod± - super oferty do Cypru, Tunezji i na wyspê Kos!
S³oñce, palmy i lazurowa woda! Spêd¼ wakacje marzeñ na Cyprze, Costa del Sol lub Kos - oferty kusz±!
S³oñce, palmy i lazurowa woda! Spêd¼ wakacje marzeñ na Cyprze, Costa del Sol lub Kos - oferty kusz±!

Plotek

Ma³gorzata Rozenek ponownie w bikini. Internauci: Nie ma kobiet brzydkich, s± tylko biedne. Reakcja celebrytki? Perfekcyjna!
Ma³gorzata Rozenek ponownie w bikini. Internauci: Nie ma kobiet brzydkich, s± tylko biedne. Reakcja celebrytki? Perfekcyjna!
Córka Kukiza przesz³a przeszczep nerki. Polityk pokaza³ przera¿aj±ce zdjêcia
Córka Kukiza przesz³a przeszczep nerki. Polityk pokaza³ przera¿aj±ce zdjêcia
Zagraniczne media twierdz±, ¿e Gaga i Cooper ju¿ ze sob± mieszkaj±
Zagraniczne media twierdz±, ¿e Gaga i Cooper ju¿ ze sob± mieszkaj±
Magda Gessler schud³a? Ponoæ nawet 10 kg
Magda Gessler schud³a? Ponoæ nawet 10 kg
Khloe spyta³a Kylie, co my¶li o Jordyn Woods. Celebrytka pop³ynê³a niczym filozof
Khloe spyta³a Kylie, co my¶li o Jordyn Woods. Celebrytka pop³ynê³a niczym filozof
Rafa³ z ''Królowych ¯ycia'' schud³ 15 kg. Fani: Wygl±dasz jak m³ody bóg
Rafa³ z "Królowych ¯ycia" schud³ 15 kg. Fani: Wygl±dasz jak m³ody bóg
Wi±zane espadryle to hit: s± wygodne i ¶wietnie wygl±daj± z sukienk±! Niskie ceny!
Wi±zane espadryle to hit: s± wygodne i ¶wietnie wygl±daj± z sukienk±! Niskie ceny!
Sukienki z dekoltem na plecach to gor±cy hit tego lata! Zobacz efektowne modele
Sukienki z dekoltem na plecach to gor±cy hit tego lata! Zobacz efektowne modele
Ma³e damskie plecaki s± modne ju¿ kolejny sezon. Wybra³y¶my najfajniejsze modele. Klasyczne i te bardziej oryginalne
Ma³e damskie plecaki s± modne ju¿ kolejny sezon. Wybra³y¶my najfajniejsze modele. Klasyczne i te bardziej oryginalne
Sukienki boho teraz mo¿esz kupiæ du¿o taniej! Finezyjne modele ju¿ od 59 z³
Sukienki boho teraz mo¿esz kupiæ du¿o taniej! Finezyjne modele ju¿ od 59 z³

Cykle Gazeta.pl

Po poronieniu u kobiety mo¿e pojawiæ siê syndrom stresu pourazowego. Jak u ¿o³nierzy wracaj±cych z wojny
Po poronieniu u kobiety mo¿e pojawiæ siê syndrom stresu pourazowego. Jak u ¿o³nierzy wracaj±cych z wojny
Dlaczego mê¿czy¼ni nie chc± uprawiaæ seksu? ''Czê¶æ z nich to tzw. waginosceptycy''
Dlaczego mê¿czy¼ni nie chc± uprawiaæ seksu? "Czê¶æ z nich to tzw. waginosceptycy"
Nastolatek wraca pijany nad ranem? ''Niech siê umyje, pójdzie spaæ. A potem nie dawajcie mu taryfy ulgowej''
Nastolatek wraca pijany nad ranem? "Niech siê umyje, pójdzie spaæ. A potem nie dawajcie mu taryfy ulgowej"
''¯aden facet kumplowi po nieudanym in vitro, nie wys³a³by zdjêcia z córk± w serduszku z dopiskiem: 'Bycie matk± to wielki dar'''
"¯aden facet kumplowi po nieudanym in vitro, nie wys³a³by zdjêcia z córk± w serduszku z dopiskiem: 'Bycie matk± to wielki dar'"

Moto

Ry¶ 126 ma byæ nastêpc± Malucha. Na razie ma silnik z Suzuki, ale bêdzie elektrykiem
Ry¶ 126 ma byæ nastêpc± Malucha. Na razie ma silnik z Suzuki, ale bêdzie elektrykiem
Za³amanie w klasie premium od marca. Wyra¼ne spadki. W Audi to nawet 17 proc.
Za³amanie w klasie premium od marca. Wyra¼ne spadki. W Audi to nawet 17 proc.
Kamerki samochodowe a prawo. Czy mo¿na nagrywaæ samochody i kierowców?
Kamerki samochodowe a prawo. Czy mo¿na nagrywaæ samochody i kierowców?
Skoda ma teraz w swojej ofercie dwa SUV-y. Ile kosztuj± tak naprawdê? Sprawdzamy
Skoda ma teraz w swojej ofercie dwa SUV-y. Ile kosztuj± tak naprawdê? Sprawdzamy
Mitsubishi to jedna z ulubionych marek Polaków. Teraz wchodzi w now± erê. Ten SUV to...
Mitsubishi to jedna z ulubionych marek Polaków. Teraz wchodzi w now± erê. Ten SUV to...

Najlepsze oferty nieruchomości

Domiporta - domy i mieszkania na sprzedaż
  lub przejrzyj oferty z najpopularniejszych miast

  Kultura i rozrywka

  "Mowa Ptaków" ¯u³awskiego nie znalaz³a siê w Konkursie G³ównym FPFF w Gdyni. "Skandal", "hañba", "we mnie rodzi siê z³o¶æ"
  14 polskich dzie³ sztuki, które ka¿dy musi znaæ. Ten quiz oddzieli koneserów od leserów
  14 polskich dzie³ sztuki, które ka¿dy musi znaæ. Ten quiz oddzieli koneserów od leserów
  Rodzinne wakacje w Turcji - piêkna pogoda i komfortowe hotele idealne dla rodzin z dzieæmi
  Rodzinne wakacje w Turcji - piêkna pogoda i komfortowe hotele idealne dla rodzin z dzieæmi
  Patryk Vega pokaza³ zdjêcie prezesa z kotem. Jest te¿ fragment o SKOK-ach w Wo³ominie
  Patryk Vega pokaza³ zdjêcie prezesa z kotem. Jest te¿ fragment o SKOK-ach w Wo³ominie
  Netflix poka¿e swojego
  Netflix poka¿e swojego "Wied¼mina", a fani swojego. Jest zwiastun i data premiery "Pó³ Wieku Poezji Pó¼niej"
  Maroko to ¶wietny kierunek na wyjazd w okresie zimowym. Sprawd¼ oferty w ¶wietnych cenach
  Maroko to ¶wietny kierunek na wyjazd w okresie zimowym. Sprawd¼ oferty w ¶wietnych cenach
  "Bond 25". Lashana Lynch to teraz 007. Aktorka pojawi siê w tej roli w najnowszym filmie
  The Beatles znowu razem. McCartney i Starr zagrali w LA pierwszy raz od 53 lat [WIDEO]
  The Beatles znowu razem. McCartney i Starr zagrali w LA pierwszy raz od 53 lat [WIDEO]

  Nie przegap

  Wi±zane espadryle to hit: s± wygodne i ¶wietnie wygl±daj± z sukienk±! Niskie ceny!
  Wi±zane espadryle to hit: s± wygodne i ¶wietnie wygl±daj± z sukienk±! Niskie ceny!
  Te gwiazdy nie wstydz± siê swoich niedoskona³o¶ci. Zachêcaj± do walki z kompleksami
  Te gwiazdy nie wstydz± siê swoich niedoskona³o¶ci. Zachêcaj± do walki z kompleksami
  Biskup straszy na Jasnej Górze: Na razie nie ma gilotyny dla chrze¶cijan
  Biskup straszy na Jasnej Górze: Na razie nie ma gilotyny dla chrze¶cijan
  Od ponad 20 lat jest bezdomny. Dzi¶ pisze pracê doktorsk±
  Od ponad 20 lat jest bezdomny. Dzi¶ pisze pracê doktorsk±
  Meghan Markle i ksi±¿ê Harry nie pojawili siê na finale Wimbledonu. Zamiast tego wybrali premierê
  Meghan Markle i ksi±¿ê Harry nie pojawili siê na finale Wimbledonu. Zamiast tego wybrali premierê "Króla Lwa"
  Pasa¿erka otworzy³a wyj¶cie ewakuacyjne w samolocie. Pomyli³a je z drzwiami do WC
  Pasa¿erka otworzy³a wyj¶cie ewakuacyjne w samolocie. Pomyli³a je z drzwiami do WC
  Ten quiz dla d³ugodystansowców doskonale sprawdzi, ile wiesz o sporcie. ¦rednia Polaków: 64/100 
  Ten quiz dla d³ugodystansowców doskonale sprawdzi, ile wiesz o sporcie. ¦rednia Polaków: 64/100